Evangelický hřbitov Borová u Poličky

Evangelický hřbitov byl v Borové zřízen za faráře (1805-1815) Jana Košuta (1767-1836) u kostela; místo pro hřbitov bylo získáno vylámáním skály, doposud se pohřbívalo na zalesněném návrší nad farou. Jsou zde pohřbeni evangeličtí faráři Jiří Tytl (1927-2008), který zde působil v letech 1955-1968) a krátce ještě mezi lety 1994 a 1997 a Oldřich Videman (1906-1988), který byl borovským farářem v letech 1943-1954).