´Bratrský hřbitov´ Brandýs nad Orlicí

Pomník připomínající tzv. ´nový´ hřbitov Jednoty bratrské s kostelem Jana Křtitele a hrobkou žerotínského rodu. V roce 1559 ho založil Jan starší ze Žerotína. Na hřbitově byl pohřben mladoboleslavský senior Jednoty bratrské Matouš Konečný (1569 - 8. února 1622) a mezi 13 pohřbenými členy žerotínského rodu také Karel starší (1564 - 1636).

Na jeho zdejším panství nalezla po bitvě na Bílé hoře dočasné útočiště řada kněží Jednoty bratrské. Vedle seniora Konečného také Jan Amos Komenský (1592-1670). Ten tu napsal ´Labyrint světa a lusthaus srdce´, s vročením ´pod Klopoty 13. prosince 1623 ´ a podruhé se zde 3. září 1624 oženil, s Dorotou Cyrillovou, dcerou seniora Jednoty bratrské Jana Cyrilla (1570-1632). Na zdejší radnici je také ´Pamětní síň J.A.Komenského´ a za železniční tratí jeho pomník z roku 1865.

Zajímavost

V prostoru pod zříceninou žerotínského brandýského hradu měl ležet také tzv. ´starý´ bratrský hřbitov. Jeden ze zakladatelů Jednoty bratrské, Br. Řehoř (1420 - 13. srpna 1474 v Brandýse nad Orlicí), však nejspíš žil a byl
pohřben někde v protějším svahu, kde je zřicenina hradu Orlík a kde je poblíž Tiché Orlice také pomník J.A.Komenského.