Náhrobek Zdeňka a Jaroslavy Souškových

Náhrobek manželů Souškových na evangelickém hřbitově ve Strměchách. Zdeněk Soušek (1925-2015) se po vikářování v Rakovníku (1950-1953) stal dlouholetým evangelickým farářem sboru v Libici nad Cidlinou (1953-1989) a v letech 1971-1975 a 1979-1989 seniorem Poděbradského seniorátu. Nato byl 1990-1994 farářem strměšského sboru. Jako tajemník Starozákonních překladatelských komisí se podílel na Českém ekumenickém překladu (CET) Bible.

Jaroslava Soušková (1929-2015) byla seniorátní vikářkou Poděbradského seniorátu (1967-1979), farářkou sboru v Opolanech (1979-1989) a v devadesátých letech (1992-1995) farářkou sboru v Opatově.