Jelení studánka Horní Krupá

Nedaleko Horní Krupé, kde se po Tolerančním patentu v říjnu 1781 přihlásilo 50 evangelických rodin, je jedno z míst, kde se za protireformace, v pobělohorském období v 17. a 18. století, konala tajná noční shromáždění utajených evangelíků. Jelení studánka leží jen něco přes kilometr od později, v polovině 19. století, postaveného evangelického kostela - v Krateckých lesích, které byly tehdy jistě kompaktnější. Pamětní deska je ze začátku druhé poloviny 20. století. Před deseti lety vznikla naučná stezka.

Do roku 1847, kdy byl konečně v Horní Krupé evangelický kostel postaven, docházeli hornokrupští evangelíci na bohoslužby do tolerančního evangelického reformovaného (h.v.) sboru v třicet kilometrů vzdálené Sázavě u Žďáru nad Sázavou.

Třebaže název Jelení studánka souvisí patrně s napájením jelenů, nepochybně se těm, kdo se tu v době rekatolizace utajeně scházeli s putujícími evangelickými kazateli k povzbuzení ve víře, vybavovala slova ze Žalmu 42: ´Jakož jelen řve, dychtě po tekutých vodách, tak duše má řve k tobě, ó Bože´ (překlad Kralických).