´Náhrobek´ (kenotaf) Matěje Kubeše

Náhrobek Matěje Kubeše na evangelickém hřbitově ve Kšelích je jeho kenotaf (prázdný hrob). Matěj Kubeš (1781-1855), rodák z Krabčic, studoval teologii v Šaryšském Potoku. V letech 1811-1845 byl evangelickým h.v. farářem ve Kšelích, s výjimkou období 1826-1827, kdy působil krátce ve sboru v Močovicích.

Roku 1820 byl jmenován pátým českým reformovaným superintendentem. Funkci superintendenta vykonával až do své smrti v roce 1855, když již roku 1845 převzal kšelský sbor jeho syn Josef Kubeš (1814-1883).

Podle textu na náhrobku zemřel Matěj Kubeš 9. listopadu 1855 v Chmelově na Slovensku (v ´horních Uhrách´), kde byl i pohřben. Obnovený náhrobek stojí nedaleko evangelického luterského (a.v.) kostela ve Chmelově. Kšelský dvojnáhrobek Matěje Kubeše a jeho manželky, na který doplnil údaje nesporně jejich syn, farář Josef Kubeš, je proto jen jeho kenotaf, symbolický hrob.

Zajímavost

´ V roku 1855 zavítal do Chmeľova český helvétsky (kalvínsky) superintendent (biskup) Matej Kubeš. Prišiel sem navštíviť dcéru, ktorá bola vydatá za tunajšieho zemepána Tardyho. ´
´ Avšak počas tejto návštevy zomrel a pochovaný je v areáli evanjelického kostola ´ ( viz internetová stránka ´evanjelickej farnosti´ ve Chmelově, https://www.obecchmelov.sk/evanjelicka-farnost/ )
Zmíněná dcera Matěje Kubeše, Marie, byla manželkou faráře ve Chlebích (1837-1854) Štěpána Tardy (*1809 Libice - +1894 Chmeĺov), který rokem 1854 odchází ze služby v české reformované (h.v.) církvi.