Evangelický hřbitov Karlovice

Evangelický hřbitov vznikl, spolu se hřbitovní kaplí, v Karlovicích, kazatelská stanice evangelického luterského (a.v.) v Holčovicích, v roce 1858. Podle pamětní desky u vchodové brány zde byli v letech 1892-1927 pohřbíváni i evangelíci z několika okolních vesnic.

Po roce 1945 a zániku Německé evangelické církve (DEK) hřbitov pustl, roku 1979 byly náhrobky odstraněny. V roce 1992 byl celý areál renovován z daru z Německa, od potomků odsunutých evangelíků, a areál získal současnou parkovou úpravu.