´Husův asyl´ Čáslav

Evangelický sirotčinec ´Husův asyl´ vznikl v Čáslavi roku 1915, zásluhou faráře (1888-1925) Františka Kozáka (1857-1926). Zakladatelem a provozovatelem byl čáslavský evangelický sbor, který 25. února 1915 koupil jednopatrový dům v tehdejší Rybenské ulici (dnes Rudolfa Těsnohlídka). Od roku 1926 sloužil Husův asyl i sirotkům z jiných církví. Po přestavbě budovy, jejímž vnějším důvodem byla také větrná smršť 4. července 1929, byla kapacita sirotčince 25 dětí.

Husův asyl vedlo sedmičlenné kuratorium: předsedal farář sboru, tři členy delegoval evangelický sbor a tři dobročinný spolek Marta. Dobročinný spolek byl nucen ukončit svou činnost hned roku 1949 a v roce 1952 byl nuceně zrušen také sirotčinec. Budovu evangelický sbor pronajal ústředí Českobratrské církve evangelické, které ji zadaptovalo na byty pro faráře v důchodu.

Nakonec byl dům roku 1978 nuceně odprodán za náhradu cca 100 tisíc korun. Ubytování pro faráře v důchodu přesunula evangelická církev do Chrudimi a na místě a v okolí vzniklo sídliště pro několik tisíc obyvatel. Husův asyl stával v místech, kudy vede současná ulice Rudolfa Těsnohlídka.