Pamětní deska Jeronýma Pražského Praha

Pamětní desku na novogoticky renovovaný dům na rohu Řeznické a Vodičkovy ulice na dohled od Karlova náměstí umístila v roce 1916, k 500. výročí  Jeronýmovy smrti, Kostnická jednota.

Jeroným Pražský, Husův přítel a spolupracovník, se zde měl roku cca 1378 narodit. Vystudoval filosofickou fakultu na pražské univerzitě. Roku 1399 přivezl z Oxfordu spisy Johna Viklefa (1320?-1384) s reformně kritickými myšlenkami. Ve sporu o odpustky v roce 1412 měl přijet na Kristův způsob na oslu před krále Václava IV. Na jaře 1415 se rozjel do Kostnice podpořit přítele Husa. Byl uvězněn, v tísni a hrůze vyslovil souhlas s odsouzením Viklefových a Husových ´článků´. Nakonec se k oběma před církevním koncilem statečně přihlásil a byl 30. května 1416 upálen na stejném místě jako Hus. Jeronýmovu obhajobu 26. května 1416 zaznamenal Poggio Bracciolini.

Na pamětní desce je nápis: ´Mistr Jeronym prošel plameny hranice 30.5.1416´. Po okrajích: ´Věrnému spoludělníku Husovu, zastánci pravdy, svědku Kristovu´. Ve výši druhého patra jsou umístěny tři sošky: vlevo M. Jana Husa, uprostřed Jana Amose Komenského a napravo Jiřího z Poděbrad.