Sborový dům Přeštice

Evangelický sbor v Přešticích vznikl díky přestupovému hnutí v roce 1923. V roce 1921 zde 6. 7. promluvil na náměstí bratr farář Ebenezer Otter o Husově významu. Jeho slova měla velký ohlas, a tak se již v říjnu konaly v Přešticích první evangelické bohoslužby.

Evangelíci se scházeli k bohoslužbám na různých místech, později v sále radnice. Jejich touhu pro vlastních prostorách se dlouho nedařilo naplnit. Až v r. 1948 zakoupili židovskou synagogu se sborovým domem, která se na nedlouhý čas stala jejich zázemím. Ovšem v r. 1974 byly tyto budovy zbořeny kvůli výstavbě panelových domů. Sbor byl nucen zakoupit nouzový objekt, kterým se stal rodinný domek, kde je sídlo sboru dodnes.