´Utrakvistický kostel´ Bílá Hůrka

Poslední známé velké středisko evangelíků v pobělohorské době na jihu Čech, setrvávající při své víře ještě více než 30 let po vestfálském míru. Po r. 1680 tato evangelická výspa mizí, v kostele zůstaly ještě některé fragmenty upomínající na předbělohorskou dobu.

Kostel sv. Štěpána je jednolodní stavba s plochým stropem. Nejstarší zmínky jsou z poloviny 14. století, třebaže části stavby  jsou starší, ze 13. století. Patrně po celé období reformace (15.-17. století) byl kostel husitský. V 18. století byl barokně přestavěn. V rámci této přestavby k němu byla roku 1773 přistavěna samostatná věž.