Evangelická fara Lozice

Přestože evangelický kostel h.v. byl v Lozicích postaven již v roce 1784, fara je až z roku 1842, pro faráře (1838-1844), až teď roku 1838 ustaveného filiálního sboru od Dvakačovic, Josefa Chlumského (1815-1886). Budova fary byla v roce 1907, za faráře (1898-1907) Ladislava Procházky (1863-1913) přestavěna na patrovou. Roku 1955, za faráře (1950-1964) Čeňka Šimonovského, byl v přízemí fary zřízen sborový sál pro bohoslužby během zimního období.