Evangelický hřbitov Boreč

Historie evangelického hřbitova podle obecní kroniky v Borči

Originál kroniky jsem objevil v roce 1992 v okresním archivu v Mladé Boleslavi. Kronikářem byl pan řídící František Vodrada, který ji psal v letech 1927–1928.

Z kroniky obce Boreč, str.9 a 10:     Hřbitov

„Příslušníci církve evangelické ujednali se na tom, že si postaví v Borči svůj vlastní hřbitov. Proto Jiří Novotný, majitel statku čp. 1., daroval r. 1790 pozemek ve výměře 42 a 84 m2 a byl na něm postaven nynější hřbitov pod kovárnou. Ale jednalo se o to, zda jim to povolí duchovní pastýř ve Vtelně Mělnickém a „císařský, královský mladoboleslavský krajský auřad“.

Poznámka: Rod Novotných z Velké Strany čp. 1. skončil své působení v r. 1907, když vdova prodala statek p. Hrubému.

           „Borečtí evangelíci podali si žádost, aby hřbitov nově postavený byl uznán jak ve Vtelně tak i v Mladé Boleslavi. Kdy se začalo na tomto hřbitově ponejprv pochovávati, nemohl jsem zjistiti nemaje o tom žádných záznamů. Ale dle listiny z r. 1836 lze souditi, že to bylo až po r. 1836. Listina tato, kterou mi laskavě zapůjčil p. inž. Václav Novotný, z č.p. 33., zní:

Propuštění Borečských z hřbitova.

       My audové obce evangelické ve Vtelně Mělnickém na žádost našich spolubratrů Borečských a na jejich dané příčiny propauštíme je z našeho Vtelenského od veleslavného c.k. Mladoboleslavského krajského auřadu pod datum 3. prosince 1835 Nr 17.544 potvrzeného hřbitova a osvobozujeme jich i od platu a práv při stavění našeho nového hřbitova, kdyžby i veleslavný c.k. krajský auřad jejich v Borči pozůstávající hřbitov jim milostivě povoliti a potvrditi ráčil. Tu vejminku toliko sobě pro budoucí časy si dělá obec evang. Vtelenská:

  1. aby sausedé Borečský, hřbitov svůj, ne z církevní kasy, nýbrž na svůj vlastní náklad a autratu uhradili a vždycky spravovali.
  2. kdyby k nám do Vtelna pochovávati chtěli neb měli, aby svůj vypadávající podíl na vystavění tohoto jednou každý do církevní kasy položil.

                       Ve Vtelně Mělnickém dne 26. dubna 1836

V přítomnosti, s vědomím a povolením              Felix Marek ze Vtelna

      Pavla Španiela                                               Jiří Marek            -„-

Duchovního pastýře evangelické církve             Václav Štamfest  -„-

      Ve Vtelně Mělnickém                                    Václav Novotný

Pečeť

Druhá listina jest seznam Borečských obyvatelů patřícím k nově zřízenému hřbitovu v Borči a zní:

Vyznamenání

obcý i jednotlivých obyvatelů těch evangelických k církvi Vtelenské přivtělených audů, kteří k novému v obcy Boreč vysoce slavným c.k. krajským Mladoboleslavským auřadem povolujícímu, stvrzenému hřbitovu přináležejících, a přináležeti mají:

Na Boreč    

A. František Novotný 1. sedlák 7
B. Václav Mašek 21. `` 3

.

.

.

Všech duší 56

 

Psáno ve Vtelně Mělnickém dne 2ho srpna 1836         

od Pavla Španiela

duchovního pastýře evang.

dle helvet. vyzn. ve Vtelně

 

 

Obě listiny máme v rodinném archivu. Podle dochovaných pomníků je nejstarším pohřbeným Felix Novotný (9. 4. 1797 – 7. 8. 1849), který byl pohřben do hrobu v pravém rohu – počítáno při vstupu na hřbitov.

Sepsal 31. 8. 2021 pro br. faráře Jonatana Hudce Václav Novotný