Modlitebna Brumovice

Vybudování modlitebny předcházela dlouholetá příprava. Evangelíci patří od vydání tolerančního patentu v roce 1781 do sboru v Kloboukách, kam pravidelně docházeli do kostela. V roce 1897, za faráře (1877-1922) Ferdinanda Císaře (1850-1932), byl v Brumovicích založen stavební fond. Měl shromáždit prostředky ke koupi vhodného objektu, kde by se mohly bohoslužby konat. Pobožnosti se konaly koncem devatenáctého století v příbytcích tehdejších presbyterů sboru: Josefa Krátkého čp. 29 a Josefa Nádeníčka čp. 13. Od roku 1895 u Martina Nádeníčka čp. 8 v hrubé setnici.

3. února 1901 byl zvolen šestičlenný výbor bratří, který měl vyjednat a provést koupi domu č. 163 od Josefa Šebesty, provizorně jej upravit pro účely kazatelské stanice, shromáždit prostředky na stavbu nové budovy modlitebny. Výbor sestával z těchto bratří: Josef Krátký č. 29, Bulla František č. 89, Lexa Karel č. 65, Bulla František č. 245, Lexa František č. 75 a Rozbořil Josef č. 7. Koupě domu byla provedena 1. 10. 1901 na ck. notářství v Kloboukách za cenu 1920 korun tehdejší měny (říkalo se tehdy rakouského čísla). V den kupu bylo Jos. Šebestovi proplaceno v hotovosti 620 korun, dále byl převzat jeho sirotčí dluh ve výši 200 korun a zbytek 1100 korun byl splácen po dobu 11 roků v ročních splátkách po 100 korunách.

Kazatelská stanice byla umístěna v koupeném domku a potřebná zařízení (lavice, židle, stůl a skříň na knihy) pořídili bratří na své náklady.

Léta 1900 – 1910 patří podle vzpomínek pamětníků k době největšího rozmachu kazatelské stanice. Bylo založeno sdružení mládeže, nedělní škola, scházel se pěvecký kroužek, bylo zakoupeno harmonium a budovala se sborová knihovna. Hlavním organizátorem byl učitel obecní školy bratr František Ondruška, který v Brumovicích působil od r. 1895 do roku 1909.

V roce 1918 bylo rozhodnuto stavět novou modlitebnu. Byl již zakoupen materiál, ale pro stoupající poválečnou drahotu bylo od stavby upuštěno a materiál výhodně prodán.

Rozhodnutí o stavbě nové modlitebny padlo znovu 2. února 1926. Stavba byla svěřena staviteli Adolfu Rozbořilovi z Brumovic. Stavební práce byly zahájeny 14. února 1927. Slavnostní otevření modlitebny se konalo 8. září 1927, za faráře (1922-1939) Jana Odstrčila (1894-1961). První křtiny se v nové modlitebně konaly 25. září a první svatba 20. listopadu 1927.

Od roku 1927 slouží modlitebna trvale k bohoslužbám a jiným církevním akcím.

(ze stránek sboru ČCE v Kloboukách u Brna)