Evangelický kostel Čenkovice

Roku 1783 vznikl v Čenkovicích německojazyčný filiální sbor patřící k českojazyčnému evangelickému reformovanému (h.v.) sboru v Horní Čermné. V roce 1789 byla postavena, během tří týdnů, dřevěná toleranční modlitebna. Roku 1828, za čermenského faráře (1824-1859) Františka Filipiho, ji nahradil současný zděný jednolodní kostel, v roce 1889 byla v průčelí přistavěna čtyřboká věž. Od roku 1882 působil v Čenkovicích samostatný kazatel.

V roce 1919 se stal jako jedno z mála německojazyčných reformovaných společenství součástí Německé evangelické církve (DEK), která si právě proto nedala do názvu odkaz na Augsburské vyznání. V rámci DEK zde působil filiální sbor patřící ke sboru DEK v Trutnově, od roku 1926 patřil do Králík; v roce 1945 ukončil nuceně svou existenci spolu s celou DEK.

Budovy převzal, od roku 1953 za faráře (1948-1987) Jiřího Cardy oficiálně, evangelický sbor ČCE v Horní Čermné. Kostel byl v roce 1966 prodán obci, dnes je v soukromých rukou. Fara byla roku 1960 vyvlastněna, po roce 1989 církvi vrácena a posléze prodána.