Evangelický kostel Žatec

Během tzv. německého přestupového hnutí koncem 19. století vznikla v Žatci nejprve v roce 1880 kazatelská stanice a roku 1889 filiální sbor německého sboru a.v. z Chomutova. V roce 1906 se ustavil samostatný evangelický sbor luterské (a.v.) církve v Žatci. Evangelický kostel byl postaven v novorenesančním slohu s pětibokou apsidou a v průčelí se vstupní čtyřbokou věží a s dřevěným stropem interiéru, v letech 1897-1898. Pamětní deska připomíná tři kurátory německého sboru z jeho počátků.

Od roku 1919 byl evangelický sbor součástí Německé evangelické církve (DEK). Po jejím zániku po roce 1945 převzal kostel spolu s nedalekou evangelickou farou nově se ustavivší sbor Českobratrské církve evangelické.

Zajímavost

Od roku 2017 probíhá generální oprava exteriéru kostela.