Čáslavský sněm 1421

Čáslavský sněm zasedal 4.-7. června roku 1421 v čáslavském kostele sv. Petra a Pavla, který sloužil i dalších 200 let husitské církvi podobojí (v letech kolem bělohorské bitvy roku 1620 byl zdejším kaplanem církve podobojí Matouš Ulický). Sněm tehdy, v počátcích husitské reformace, přijal prosazovat a hájit Čtyři pražské články, které se usnesením sněmu staly zemským zákonem.

Jako jeden ze dvou mluvčích táborské strany se sněmu účastnil Jan Žižka, pocházející ze zemanské tvrze Trocnov u jihočeských Borovan. Výjev ze sněmovního rokování zachycuje freska na domě č. 17 v Mahenově ulici (naproti budově gymnazia). Podle tradice byl zde v kostele Žižka později pohřben. Jeho údajná lebka byla nalezena při archeologickém průzkumu kostela v roce 1910; je uložena ve Výstavní síni na Městském úřadě. Autorem Žižkovy sochy, stojící od roku 1881 na čáslavském náměstí, je Josef Václav Myslbek.