Jezdecká socha Jana Žižky Praha - Vítkov

Na místo, kde geniální husitský hejtman Jan Žižka z Trocnova a Kalicha v roce 1420 porazil první křížovou výpravu proti "kacířským Čechám", byla jezdecká socha slavnostně instalována až v roce 1950. Měla se tu objevit již před druhou světovou válkou, ale právě válečné a válce předcházející události původní záměr zhatily. Nápad se ovšem zrodil a začal připravovat už v roce 1882, kdy byl založen spolek pro vybudování pomníku a kdy byla zahájena peněžní sbírka.

Základního kamene pomníku se Praha dočkala v den pětistého výročí vítězné bitvy v roce 1920 za přítomnosti státních představitelů ČSR. To už se instalace Žižkovy sochy řešila společně s koncepcí nedalekého Památníku odboje. Autorem jezdecké sochy je sochař Bohumil Kafka. Aby se hejtman na první pohled lišil od rytířů v kompletní plátové zbroji včetně helmice, kterou často oblékali útočníci zaštiťující se znakem kříže, vystrojil Kafka Žižku jen do drátěné košile a vyzbrojil ho mečem (zbraní rytířů) a velitelským palcátem, který je hlavní Žižkovým rozpoznávacím atributem (samozřejmě, pomineme-li zranění oka). Přes 9 metrů vysoká a více než 9 m dlouhá bronzová socha je pojata tak, aby byl jezdec dobře rozpoznatelný ze všech směrů.

Zmenšená Žižkova jezdecká socha od B. Kafky je instalována v Přibyslavi.

Autory fotografií z Wikipedia Commons jsou: Elis J, Wakowlk a Jan Starec.

Zajímavost

třetí (či přinejmenším podle jiných zdrojů šestá) největší jezdecká socha na světě