Evangelická škola Chleby

Toleranční evangelická škola byla zřízena nejspíše hned se vznikem evangelického sboru h.v. v roce 1783. Roku 1843, za faráře (1837-1854) Štěpána Tardyho (1809-1894), začala stavba další školní budovy dokončená v roce 1856, od roku 1875 s ´právem veřejnosti´ a od roku 1889 fungující jako dvojtřídka. Tato budova na rozhraní tisíciletí vyhořela a stavba byla odstraněna.

Nová budova školy byla postavena roku 1904, za faráře (1854-1905) a seniora Jana Janaty (1825-1905). Když byla škola v roce 1923 zrušena, byla budova upravena na sborový dům a byl zde i sborový sál pro bohoslužby v zimním období. V roce 2020 byla prodána do soukromých rukou.