Pamětní deska a socha Václava Budovce Praha

Pamětní deska a rytířská socha Václava Budovce z Budova s rodovým erbem je dílem sochaře Antonína Bílka, bratra Františka Bílka. Nechali ji v roce 1927 zhotovit tehdejší majitelé domu v Týnské ulici 627. Socha představuje Václava Budovce jako rytíře, který s rozhaleným límcem košile právě vykračuje směrem k popravišti.

Původní gotický dům získala v roce 1617 Budovcova manželka Anna, rozená Zákupská z Vartemberka; proto jí nebyl zkonfiskován poté, co Václav Budovec jako druhý v pořadí vstoupil nedaleko odtud 21. června 1621 na staroměstské popraviště. V 17. století získal zvnějšku objekt současnou barokní podobu. Roku 1918 se stali majiteli domu manželé Hlaváčkovi (výroba akordeonů), 

Václav Budovec (1551-1621) byl členem Jednoty bratrské, politik, diplomat a spisovatel. Spolu s luteránem Jindřichem Matyášem Thurnem byl jedním z představitelů české zemské šlechtické opozice, která vydobyla roku 1609 Majestát, na počátku 17. století nábožensky nejliberálnější zákon po celé Evropě, jako završení snah o tolerantní soužití konfesijně rozděleného království. O průběhu zápasu stavů s císařem Rudolfem II. sepsal ´Acta sněmu 1608-1609´. Zapojil se i do projektu a zápasu o Českou konfederaci v letech 1619-1620, kdy byl ´presidentem apelačního soudu´.