Evangelický kostel Opatov

V roce 1783 vznikl v Opatově filiální sbor evangelického reformovaného (h.v.) sboru v Moravči. Samostatný sbor se ustavil roku 1862.

Evangelický kostel byl stavěn v letech 1864-1868. Novorománská stavba s polygonální apsidou a polygonální věží nad vstupem byla slavnostně otevřena  1. listopadu 1868 superintendentem (1863-1889) Janem Veselým. Při požáru Opatova 7. září 1879 vyhořel i kostel se sousední farou. Kostel byl několikrát opravován, v roce 2000 byl prohlášen kulturní památkou.