Evangelický kostel Rybníky

Evangelický kostel a.v. v Rybníkách, 5 km jihovýchodně od Dobříše. Již v roce 1782 zde vznikl nepočetný, zato rozsáhlý filiální sbor evangelické církve a.v. z Prahy. Kostel s malou věží a valenou střechou v neoklasicistním slohu byl postaven  až v roce 1847; 28. září byl slavnostně otevřen pozdějším českým superintendentem a.v. Jakubem Benešem (1792-1873). Roku 1854 byla postavena fara, za faráře (1853-1858) Jana Češka (1831-1887). Současně vznikl i nedaleký evangelický hřbitov.

Sídlo sboru bylo v roce 1956 přeneseno do Příbrami, od roku 1989 je sídlo sboru v nedaleké Dobříši. Mezitím byla v roce 1979 fara v Rybníkách prodána. Na kostele byla roku 1991 opravena střecha a fasáda; roku 2007 byl kostel prodán.