Pomník Jana Amose Komenského Bethlehem, USA

Socha Jana Amose Komenského stojí před Moravian College v Bethlehemu v Pensylvanii v USA, byla věnována Univerzitou Karlovou v roce 1960. Znovu byla odhalena v říjnu 1991 při zdejší návštěvě Václava Havla. Další kopie tohoto díla Vincence Makovského jsou v Uherském Brodě před Muzeem Komenského a v Naardenu u městského kostela Sv. Víta.

Moravian College byla založena v roce 1742 jako misijní projekt Obnovené Jednoty bratrské, vzniklé roku 1727 v Herrnhutu, dcerou hraběte Zinzendorfa. Je šestou nejstarší vysokou školou ve Spojených státech a první, která byla otevřená pro ženy.