Evangelický kostel Janské Lázně

Základní kámen evangelického kostela byl položen 18. srpna 1873. Po šesti letech, 31. srpna 1879, byl kostel v novogotickém slohu, s polygonální apsidou slavnostně otevřen. Sloužil především lázeňským hostům. Od konce 19. století  zde působila kazatelská stanice evangelického luterského (a.v.) sboru v Rudníku. Spolu s německou evangelickou církví (DEK) zanikla po 2. světové válce.

V roce 1945 vznikla kazatelská stanice evangelického sboru ČCE v Trutnově. Roku 1952 byla zakoupena bývalá evangelická fara v sousedství a upravena pro rekreační pobyty jako celocírkevní středisko Sola fide. Českobratrská církev evangelická na jeho místě postavila novou budovu, která byla slavnostně otevřena 26. května 1991.