Kostel ´U Jákobova žebříku´ Praha Kobylisy

Kostel byl vystaven v letech 1969 až 1971 podle návrhu švýcarského architekta Ernsta Gisela, za faráře (1968-1985) Jana Karase (1924-1993).

V letech 1995–2001, za faráře (1986-2003) Jiřího P. Štorka (1941-2003) došlo k dalším úpravám. Byla také vybudována 26 metrů vysoká zvonice, kde jsou umístěny dva zvony z dílny Rudolfa Manouška. Z této doby pochází také název kostela ´U Jákobova žebříku´.

Na čelní stěně kostela visí oltářní obraz od Miroslava Rady nazvaný  ´Ježíš Kristus včera i dnes tentýž i na věky´. V kostele se schází nejen sbor evangelické církve, ale také sbor korejské presbyterní církve či sdružení křesťanů s homosexuální orientací Logos.