´Evangelický areál´ Habřina

Po toleranční faře z roku 1791 postavil německý luterský (a.v.) sbor v Habřině (Haber) v roce 1851 současnou budovu fary a současně, v letech 1850-1853, vedle ní kostel.  Kromě bytu faráře byla v budově  od roku 1862, za Josepha Kowarze, který byl farářem v Habřině od cca 1850 do roku 1874, zřízena jednotřídní evangelická škola, zanikající až v roce 1924.

Po zániku zdejšího sboru Německé evangelické církve (DEK) po roce 1945 a odchodu posledního zdejšího faráře, rodáka z haličské Bukoviny, Geerta W. L. Tepperberga (1909-1983) do Německa, budova postupně chátrala. V současnosti je soukromým majetkem, pečlivě zrekonstruována, s možností  nabízené rekreace.

V sousedství fary byla v roce 1911 postavena budova evangelického sirotčince s rozsáhlým zázemím (viz černobílé foto). Tato část evangelického areálu byla po roce 1945 postupně devastována a nakonec stržena. Po roce 1945 využila budov v areálu nakrátko, do roku 1949, Českobratrská církev evangelická pro dětský domov.