Evangelický kostel Břeclav

V Břeclavi vznikla roku 1882 kazatelská stanice reformovaného sboru v Nikolčicích, přifařená k právě ustavenému sboru h.v. v Hustopečích, působením prvního hustopečského faráře (1882-1896) Františka Šebesty (1844-1896, Hronov). Kazatelská stanice postavila v roce 1884 jednoduchou modlitebnu poblíž nádraží. Roku 1914 byl zřízen filiální reformovaný sbor, z něhož se 20. července 1931 ustavil samostatný sbor již Českobratrské církve evangelické. V letech 1939-1947 pracoval jako filiální sbor z Hodonína, kvůli německému záboru.

V září 1931 byl položen základní kámen funkcionalistické budovy evangelického kostela podle projektu architekta Miloslava Tejce, za faráře (1931-1939) Jana Přemysla Šebesty (1904-1972). Stavba na náměstí Svobody zahrnující také farní byt a široké sborové zázemí byla slavnostně otevřena 4. září 1932 synodním seniorem (1918-1938) Josefem Součkem (1864, Jestřábí Lhota-1938). V letech 1976-1985, za faráře (1969-1988) Jindřicha Slabého, prošla budova ´sborového domu´ generální opravou.