Evangelický kostel Trnávka

Kostel postavil evangelický luterský (a.v.) sbor v roce 1884, nahradil kamennou stavbu tolerančního kostela z roku 1797. Původní toleranční kostel byl ovšem dřevěný, postavený za sedm týdnů již na jaře 1783. Na zadní stranu kostela navazuje evangelický hřbitov založený roku 1789, v roce 1854 rozšířený. Na hřbitově najdeme náhrobky zdejších farářů Jana Kováře (farářem zde byl 1795-1853, seniorem a.v. 1800-1852) a Václava Marečka (1853-1893).

V letech 1894-1901 zde působil pozdější superintendent a.v. (1917-1921) a profesor církevních dějin (1919-1937) a děkan na Husově československé evangelické fakultě bohoslovecké, také náměstek synodního seniora ČCE (1918/1921-1932), Ferdinand Hrejsa (1867-1953).  Budova ´nové´ fary je z roku 1867, nahradila původní faru z roku 1795.