Kostel Jana Křtitele Klášter nad Dědinou

Renesanční stavba pochází z konce 16. století; ve zdivu obsahuje kameny z bývalého cisterciáckého kláštera Svaté pole, který zanikl hned na počátku husitského období v roce 1420, kdy byl vypálen. Kostel je podélná jednolodní budova s pravoúhlou apsidou, dnes v havarijním stavu.

Podle svědectví z Almanachu jubilejního z roku 1881 a obecního zápisu z roku 1939 byl koncem 19. století, kromě doposud zachovaného symbolu hvězdy, na střeše vztyčen beránek s korouhvičkou - doklad, že kostelík původně souvisel s Jednotou bratrskou. Symbol byl odstraněn nejspíše při výměně střešní krytiny. Dalším dokladem o evangelické minulosti by byl náhrobek Šárovce ze Šárova, jehož rod byl v 16. století evangelický.