Evangelický kostel Nikolčice

Když v roce 1868 dosáhl filiální sbor nosislavského sboru h.v. samostatnosti a v Nikolčicích se ustavil evangelický reformovaný (h.v.), byla selská usedlost, zakoupená již roku 1862 přestavěna. Byl tak získán kostel a fara. Prvním farářem (1869-1882) se stal František Šebesta (1844-1896). V letech 1883-1884 byla postavena budova současné fary.

Roku 1902, za faráře (1883-1904) Viktora Opočenského (1854-1942), byla přistavěna věž. V letech 1952-1955, za vikáře (1945-1957) Miroslava Zástěry (1891-1968), získal kostel současnou podobu, věž byla upravena funkcionalisticky, s plochou střechou.

Zajímavost

Viktor Opočenský byl povolán za člena Vrchní církevní rady (VCR) ve Vídni (1905-1918).