Hradní kaple Lipnice

Kaple sv. Vavřince vznikla na nádvoří lipnického hradu, jako stavba vrcholné gotiky, v 1. polovině 14. století za pánů z Lipé. Kolem roku 1380 zřídili páni z Landštejna, dost neobvykle, při kapli kolegiátní kapitulu. Po barokní přestavbě v 17. století byla kaple zasvěcena sv. Josefovi.

Na začátku husitského období, 6. března 1417, po přemlouvání a na nátlak nejvyššího purkrabí Čeňka z Vartenberka, tehdejšího majitele hradu a v té době Husova stoupence, vysvětil v kapli Heřman z Mindelheimu, světící pražský biskup, husitské kněze, kteří tak mohli vysluhovat eucharistii ´pod obojí způsobou´.

Obdobně právě zde na Lipnici světil na Svatodušní neděli 26. května 1482, poprvé po svém příchodu do Čech, utrakvistické kandidáty kněžství titulární biskup ostrova Santorin (Thera) Augustin Lucian (před 1450-1493). Kněze církve podobojí světil již dříve, když pobýval v italské Mirandole. Biskup Lucian působil jako světící biskup pro utrakvistickou církev, a to i přes neshody s dolní, husitskou, konsistoří a s administrátorem církve podobojí (1471-1489) Václavem Korandou ml. (1425-1519) až do roku 1493, když poslední období (1491-1493) až do svého úmrtí žil v Kutné Hoře (Sankturinský dům?).

Zajímavost

Patrně zde, na hradě Lipnice, byla roku 1421 doopsána latinská tzv. Lipnická bible z let 1419-1421.