Hradní kaple Lipnice

Kaple sv. Vavřince vznikla na nádvoří lipnického hradu, jako stavba vrcholné gotiky, v 1. polovině 14. století za pánů z Lipé. Kolem roku 1380 zřídili páni z Landštejna, dost neobvykle, při kapli kolegiátní kapitulu. Po barokní přestavbě v 17. století byla kaple zasvěcena sv. Josefovi.

Na začátku husitského období, 6. března 1417, po přemlouvání a na nátlak nejvyššího purkrabí Čeňka z Vartenberka, tehdejšího majitele hradu a v té době Husova stoupence, vysvětil v kapli Heřman z Mindelheimu, světící pražský biskup, husitské kněze, kteří tak mohli vysluhovat eucharistii ´pod obojí způsobou´.

Obdobně právě zde na Lipnici světil na Svatodušní neděli 26. května 1482, poprvé po svém příchodu do Čech, utrakvistické kandidáty kněžství titulární biskup ostrova Santorin (Thera) Augustin Lucian. Kněze církve podobojí světil již dříve, když pobýval v italské Mirandole. Biskup Lucian působil jako světící biskup pro utrakvistickou církev, a to i přes neshody s dolní (husitskou) konsistoří a s administrátorem církve podobojí (1471-1489) Václavem Korandou ml. (1425-1519) až do roku 1493, když poslední období (1491-1493) až do svého úmrtí žil v Kutné Hoře (Sankturinský dům?).