Památník Václava Budovce Červené Janovice

Jednoduchý památník připomínající v dnešních Červených Janovicích na Kutnohorsku, že se na zdejší renesanční tvrzi narodil jako čtvrté dítě do rodiny Adama Budovce z Budova na Karlovarsku syn Václav (1551-1621), pochází nejspíš z roku 1921/?/ ke 300. výročí popravy tohoto politika, diplomata a spisovatele, jednoho z vůdců stavovské evangelické opozice začátkem 17. století, člena Jednoty bratrské. Památník je totiž umístěn na zdejší návsi spolu s pomníkem obětí I. světové války. Janovická tvrz patřila Budovcům v letech 1551-1567.