´Bratrský sbor´ Ústí nad Orlicí

Jednota bratrská působila v Ústí nad Orlicí již kolem roku 1500  a bratrský sbor se udržel i po po roce 1547 (po porážce protestantů ve šmalkaldské válce). Vratislav z Pernštejna, majitel města, dostal sice roku 1569 udání, že do Ústí dojíždí Jan Augusta (1500-1572), ale k zákazu bohoslužeb a svátostí dochází až roku 1582. Sbor Jednoty byl potlačen až po roce 1620. Když v roce 1626 odcházel poslední správce bratrského sboru Jan Hložek, byl do zdiva zazděn měděný kalich, který byl objeven až kolem roku 1850 a následně postříbřen a zčásti pozlacen.

Zachoval se ´bratrský dům´ postavený v letech 1553-1555, nynější čp. 53. Budova byla Jednotě odebrána novými majiteli města Lichtenštejny právě roku 1626. Koncem 18. století byla budova přestavěna do dnešní podoby s mansardovou střechou. Roku 1901 se stala majetkem Obnovené Jednoty bratrské a její sbor působí v této nejstarší kamenné stavbě v Ústí doposud.

Zajímavost

Nad vstupem do budovy je emblém Beránka s praporem, který je symbolem dnešní Jednoty bratrské (Ochranovské), celosvětově rozšířené a známé jako Unitas fratrum, ve Spojených státech pod jménem Moravian Brethren.