´Evangelický kostel´ Trnovany

Evangelický kostel v Trnovanech (Turn), dnes součásti Teplic, vznikal v průběhu let 1899-1905 jako Christuskirche pro právě vzniklou kazatelskou stanici evangelického luterského (a.v.) sboru z Teplic, v důsledku tehdy probíhajícího tzv. německého přestupového hnutí. Tento secesní tzv. Zelený kostel, s věží prý 76 m vysokou, projektovali architekti R. Schilling a J. W. Gräbner z Drážďan. Slavnostně otevřen byl teprve 17. října 1905 po velkém daru z GAW.

Na zakládajícím ´církevním sněmu´ zde byla 26. října 1919 ustavena Německá evangelická církev (DEK) v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Po roce 1945 a zániku DEK připadl Zelený kostel Českobratrské církvi evangelické, která však již měla v Teplicích vlastní objekt. Od roku 1966 bylo v kostele zřízeno skladiště, roku 1973 vyhořel a o rok později byl zbořen.

Zajímavost

Varhany z tohoto kostela byly v 50. letech instalovány v evangelickém kostele v Lounech.