Památník Prokopa Velikého Kouřim

Památník stojící od roku 1934 na ústředním místě kouřimského Mírového náměstí je věnován husitskému táborskému knězi a vojevůdci Prokopu Holému, zvanému Veliký. Byl nástupcem Jana Žižky na pozici hlavního hejtmana husitské polní obce po jeho smrti, vedl je 10 let a neprohrál žádnou bitvu v poli, až teprve bitvu u Lipan 30. května 1434. Holým byl nazýván, protože byl z táborských kněží (kteří po vzoru starozákonních kněží a na odlišení od katolických kněží nosili plnovous) jediný, který se holil a jeho tvář zdobil jen knír. Veliký je přízvisko akcentující nejen jeho válečnické úspěchy, ale používalo se rovněž kvůli odlišení od jeho jmenovce a současníka Prokůpka zvaného Malý.
Památník tvoří navršené balvany, přičemž ten horní, nejmohutnější, pochází z lomu u vesnice Chotýš na Černokostelecku. Tabulka do něj vsazená nese nápis: "Prokopu Velikému 1434-1934". Pomník byl postaven v roce 500. výročí lipanské bitvy.