Evangelický kostel Mariánské Lázně

Budovu kostela postavil v letech 1854-1857 za vydatné podpory, i finanční, pruského krále architekt Gottlieb Ch. Cantian z Berlína pro německý evangelický luterský (a.v.) sbor. Po roce 1945, když zanikla Německá evangelická církev (DEK, 1919-1945) převzal kostel a budovu fary na Lidické ulici nově vzniklý (1947) farní sbor Českobratrské církve evangelické.

Zajímavost

Stavbu kostela podpořil pruský král Friedrich Vilém IV.
V lednu 1923 zde koncertoval Albert Schweitzer (1875-1965).