Dům Bible Praha / Česká biblická společnost

Dům Bible, nedaleko pražské stanice metra Kobylisy, je sídlem České biblické společnosti (ČBS). Slavnostně byl otevřen v září 2002. Prvním ředitelem ČBS byl Jiří Lukl (1939-2018).

Česká biblická společnost je od roku 1996 členem ´Spojených biblických společností´ (United Bible Societies, UBS). Tím navazuje na dlouhou tradici šíření Bible v českých zemích: od roku 1865 jako filiálka a od roku 1920 jako samostatná odbočka tehdy Biblické společnosti britické a zahraniční. Delegáti z Československa byli přítomni při ustavení Spojených biblických společností v roce 1946. Po mnoha peripetiích se mohla Česká biblická společnost ustavit až v roce 1990.

Členy ČBS jsou křesťanské církve v České republice, včetně církví římsko-katolické a pravoslavné. Obě tyto církve se podílely již na tzv. ´ekumenickém překladu Bible´ (Czech ecumenical translation, CET) spolu s dalšími protestantskými církvemi (1961-1979). Vznik ekumenického překladu iniciovala Českobratrská církev evangelická, starozákoník Miloš Bič (1910-2004) a novozákoník J. B. Souček (1902-1972). ČBS vlastní na tento překlad autorská práva.

Zároveň ČBS prodává v Domě Bible i další novodobé překlady Bible a vydává - vedle ekumenického překladu - také český reformační překlad ´Bibli kralickou´ podle vydání z roku 1613. V roce 2013 vydala ČBS jednodílně také text původní verze Kralického překladu, tzv. ´Šestidílky´, podle vydání z let 1579-1594, včetně různorodých poznámek k textu.