Evangelická fara Pustá Rybná

Spolu s kostelem byla v posledním desetiletí 19. století postavena také evangelická fara. Budova sice roku 1911 shořela, ale mezitím už stála několik let nová, současná, farní budova. Od padesátých let 20. století byl farní byt pronajímán a v přízemí byl upraven sborový sál pro bohoslužby během zimního období. Budova, žel, v listopadu 2019 utrpěla také požárem v podkroví, když se vznítily saze.