Kostel Sv. Havla Mladá Boleslav

Gotický kostel sv. Havla, postavený v letech 1553-1559, sloužil jako pohřební místo Krajířů z Krajku, členů Jednoty bratrské. Po roce 1618 byl barokizován, v roce 1735 byla nad zpustošenou krajířovskou hrobkou postavena čtyřboká věž, roku 1787 za josefinských reforem byl odsvěcen.

V roce 1993 byl kostel městem bezplatně propůjčen evangelickému sboru ČCE, který jej používá k nedělním bohoslužbám a k řadě dalších, nejen ekumenických, setkání.