Evangelický kostel Nejdek

V Nejdku se v roce 1873, na základě hnutí Los von Rom, ustavila německojazyčná kazatelská stanice evangelické luterské (a.v.) církve v Karlových Varech (Karlsbadu). V letech 1903-1904 byl postaven kamenný pseudogotický kostel Vykupitele (Erlöserkirche) z kyklopského zdiva s věží, která má zdvojenou jehlancovitou střechu, podle návrhu architekta Julia Zeissigera z Lipska. Slavnostně byl otevřen 11. září 1904 Současně vznikla i secesní hrázděná budova fary. V rámci Německé evangelické církve (DEK) byl ustaven 26. června 1922 samostatný sbor a.v., který po roce 1945 zanikl spolu s celou DEK.

Především z reemigrantů se ustavil k 1. květnu 1947, za faráře (1946-1952) Emila Jelínka (1905-1979), farní sbor Českobratrské církve evangelické, který následně převzal areál kostela a fary. Roku 1959, za faráře (1952-1964) Antonína Blažka (1900-1982), byl v přízemí fary zřízen sál. S příchodem faráře (1964-1982) Jana Blahoslava Šourka (1934-1988), byla fara adaptována a rozšířen sál pro shromáždění i během zimního období. V roce 2007 byl evangelický areál prohlášen národní kulturní památkou.