Evangelický kostel Bohuslavice

V Bohuslavicích byl v roce 1784 ustaven filiální sbor evangelické luterské (a.v.) církve v Černilově. Základ pro toleranční modlitebnu byl položen až 31. května 1820. Slavnostní otevření se konalo 16. září 1821, za černilovského faráře a.v. (1820-1826) Jiřího Holečka (1797-1852).

Třicet let po ustavení samostatného bohuslavického sboru (roku 1869) byl 26. července 1898 položen základní kámen novogotického kostela s věží v průčelí. Slavnostně byl otevřen na 1. adventní neděli 3. prosince 1899 pozdějším seniorem (1901-1903) Karlem E. Lanym, za faráře (1889-1927) Ladislava J. Štrobacha (1863-1933).