Kostel sv. Ducha Telč

Kostel sv. Ducha pochází z konce 15. století. Před rokem 1486 vznikla na místě románského kostela gotická jednolodní stavba s pětibokou apsidou, čtyřmi okny s odlišnými kružbami a s hvězdicovou žebrovou klenbou. Kostel je přistavěn k románské věži ze 2. čtvrtiny 13. století, vysoké 49 m.

Po roce 1773 byl kostel uzavřen a přeměněn na skladiště. V letech 1865-1867 byla stavba přestavěna na městské divadlo, které zde působilo do roku 1920. Tehdy kostel koupila kazatelská stanice evangelického sboru ve Velké Lhotě u Dačic, za faráře (1923-1927) Jaroslava Timotea Štulce (1888-1960).

Po citlivé rekonstrukci byl 23. listopadu 1923 kostel slavnostně otevřen a slouží doposud evangelickému sboru, který se osamostatnil roku 1948 a v roce 1965, za faráře (1965-1967) Miloslava Gregara, bylo sídlo sboru převedeno ze Slavonic do Telče.