Pamětní deska Jiřího Strejce Zábřeh

Jiří Strejc (1536-1599), zábřežský rodák, byl svým způsobem ´neskladný´ kazatel Jednoty bratrské, jeden z překladatelů Kralické bible (pracoval ještě i na revizi jednosvazkového vydání z roku 1596) a autor žalmových písní. Při vzniku Českého vyznání (1575) byl vedením Jednoty bratrské pověřen spoluprací na textu vyznání.

Prošel bratrskou školou v Mladé Boleslavi, následně studoval v Královci a Tübingen. Od roku 1567 byl správcem bratrského sboru v Hranicích, roku 1577 byl zvolen do Úzké rady, od roku 1595 přeložen do Židlochovic, kde roku 1599 zemřel.

Pamětní deska byla v Zábřehu Jiřímu Strejcovi slavnostně odhalena na sborovém domě Českobratrské církve evangelické 8. května 1949, za faráře (1945-1961) Antonína Balabána (1898-1983).

Zajímavost

V rodném Zábřehu je v severovýchodní části města Strejcova ulice.