´Evangelický kostel´ Mikulov

Evangelický kostel Nikolauskirche postavilo mikulovské společenství německy mluvících evangelíků v roce 1903. Jednolodní novogotická stavba s trojbokou apsidou a čtyřbokou hranolovou věží před průčelím, se secesními prvky a s obrazem sv. Mikuláše v tympanonu nad vchodem, stojí dnes u hlavního silničního tahu z Brna do Vídně.

Roku 1905 se v Mikulově ustavila kazatelská stanice unionovaného (a.v. i h.v.) německy mluvícího sboru v Brně. Po roce 1918 se však nestala součástí Německé evangelické církve (DEK). V Mikulově tak existoval  nezávislý evangelický reformovaný (h.v.) sbor,  který zanikl s odsunem Němců.

 Po roce 1945 využívalo kostel několik evangelických církví, zpočátku také kazatelská stanice Českobratrské církve evangelické v Břeclavi. V roce 1988 kostel koupila pravoslavná církev. Po rekonstrukci exterieru i interieru, kdy byl v apsidě umístěn ikonostas, zde funguje od roku 1997 s nezměněným zasvěcením sv. Mikuláši pravoslavný kostel.