´Utrakvistický´ kostel sv. Štěpána Kouřim

Kostel patří nejen k nejvýznamějším kulturním památkám u nás, ale je i dokladem raně gotického stavitelství v rámci Evropy; především i kvůli kapli sv. Kateřiny pod presbytářem (apsidou) - jak s její architekturou z let 1260-1270, tak s výzdobou krátce po roce 1400. Stavba kostela probíhala právě v této době, vedla ji královská stavební huť Přemysla Otakara II. Kolem roku 1370 byla přistavěna jižní kaple.

Od roku 1421 po další dvě staletí byly Kouřim i kostel utrakvistické. V roce 1470 vznikl pro literátské bratrstvo gotický graduál, z roku 1581 je renesanční adventní kancionál. Po roce 1500 proběhla pozdněgotická přestavba a průběžně probíhala úprava mobiliáře pro reformační liturgii. Roku 1525 byla postavena samostatná zvonice. Koncem 16. století se v Kouřimi projevoval také vliv luterství; v letech 1608-1610 byl farářem Jiří Mošovský (1547 Mošovce - 1617 Praha), původem Slovák.

Kostel prošel řadou požárů, nejhorším již opět jako katolický v roce 1670 - shořela horní část obou věží, propadla se klenba, byl zničen gotický i renesanční mobiliář. Barokní úprava včetně vnitřního vybavení probíhala do roku 1744. V letech 1876-1877 proběhla puristická oprava. Současný stav získal kostel pseudogotickou úpravou architekta Karla Hilberta začátkem 20. století.

Unikátní kaple sv. Kateřiny je zaklenuta hvězdovou žebrovou klenbou svedenou na středový pilíř, vyjadřuje kompozici symbolizující ´strom života´. Výzdoba jedinečnými malbami je z počátku 15. století. Na zdech zobrazeno Ukřižování s Marií a učedníkem Janem a výjevy ze života světice Kateřiny, strop pokrývá 24 andělů hrajících na tehdejší, středověké, hudební nástroje.