Husův dům Kostnice/Konstanz

Husův dům, v dnešní kostnické Hussenstrasse čp. 64, je dům, kde byl Hus po svém příjezdu na koncil od 3. listopadu do svého zatčení 28. listopadu 1414 i se svými průvodci ubytován ´´ u vdovy Fídy´. Její dům však stál ve skutečnosti na jiném místě této ulice.

V roce 1786 byla na fasádě domu umístěna Husova busta. Roku 1878, při druhé ´národní pouti´, byl na průčelí domu umístěn pamětní nápis na desce věnované ´českými krajany´. V roce 1922 byla budova prostřednictvím bank získána pro československou republiku. Od počátku ji má ve správě Společnost Husova domu, která sídlí v Praze. První expozice Husova muzea byla otevřena roku 1965, poslední úprava je od roku 2015 při 600. výročí Husovy smrti.