Náhrobek Josefa B. Jeschkeho

Hrob profesora (1948-1970) především praktické teologie na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze J. B. Jeschkeho na evangelickém hřbitově v Kutné Hoře.

Josef B. Jeschke (1902-1977) byl po krátkém působení v Hořicích (1927-1931) dlouholetým evangelickým farářem (1931-1961) v Poděbradech. Současně působil v letech 1948-1972 jako docent, od roku 1950 jako profesor na KEBF.