Pamětní deska Václava Vančury Čáslav Kalabousek

Pamětní deska byla umístěna ke 100. výročí narození biskupa Václava Vančury na jeho rodném domě na Kalabousku, asi 2 km severovýchodně od Čáslavi, v roce 1957.

Václav Vančura (1857-1952) byl členem evangelického h.v. sboru v Čáslavi; stal se jedním z prvních absolventů čáslavského Evangelického reformovaného učitelského ústavu, kde na něho měl vliv Jan Karafiát. V roce 1893 přestoupil do Ochranovské Jednoty bratrské. Z Mladé Boleslavi působil misijně v široké oblasti západně i severně. V období 1909-1926 byl členem Úzké rady Jednoty bratrské.

Roku 1946 byl zvolen a 20. července v historické budově bratrského Sboru v Mladé Boleslavi ordinován na prvního biskupa obnovené Jednoty bratrské v českých zemích. Zemřel v Poděbradech v roce 1952. O pět roků později, při stém výročí jeho narození, se v evangelickém kostele v Čáslavi konaly společné bohoslužby s Jednotou bratrskou a na Kalabousku byla odhalena pamětní deska.