Náhrobek Justa Szalatnaye

Náhrobek na evangelickém hřbitově v Černilově. Justus Szalatnay (1834-1915), rodák z Lysé nad Labem, ordinován 26.8.1860 ve Vanovicích, byl černilovským farářem reformovaného (h.v.) sboru v letech 1860-1915; zároveň byl v letech 1864-1878 náměstkem superintendenta české superintendence h.v.

Zajímavost

V rodinném hrobě je pohřbena kromě dalších i jeho první manželka Karolina Nagyová, původem z Vanovic, která zemřela náhle, po čtyřletém manželství, 22. prosince 1864. Na jejím náhrobku je citát Ezechiel 24,16 :
´Synu člověčí, aj, já odejmu od tebe žádost očí tvých v náhle, však nekvěl ani plač, a nechť nevycházejí slzy tvé´.