Sborový dům Nový Jičín

V Novém Jičíně vznikl roku 1899 německojazyčný filiální sbor evangelické luterské (a.v.) církve v Hodslavicích, za faráře (1884-1923) Antonína Štúra (1857-1937). Na pozemku koupeném roku 1905 byl 5. července 1908 slavnostně otevřen secesní patrový sborový dům. Evangelický luterský sbor zanikl po roce 1945 spolu s celou Německou evangelickou církví (DEK).

Snaha zřídit kazatelskou stanici reformovaného (h.v.) sboru ve Valašském Meziříčí neměla v roce 1916 úspěch, takže v roce 1920 vznikla v Novém Jičíně kazatelská stanice hodslavického sboru teď již spojené Českobratrské církve evangelické (stále za hodslavického faráře Antonína Štúra!). Během války bylo její působení přerušeno, ale v roce 1947 vznikl samostatný evangelický sbor, který sborový dům po DEK převzal. V letech 1989-1992 sbor financoval generální opravu budovy. Nově byl upraven interiér modlitebny v přízemí a zařízen farní byt v patře. Bezúplatným převodem od města se církev teprve roku 1996 stala majitelem objektu.