Evangelická fara Velim

Toleranční fara byla ve Velimi postavena v roce 1785, pro druhého velimského evangelického h.v. faráře (1785-1789) Františka Kovacze (1740-1800), který byl v letech 1785-1788 českým superintendentem církve h.v.

Dnešní novogotická budova fary stojí patrně na opačné straně kostela, byla postavena roku 1872 za faráře (1857-1910) a superintendenta Justa Emanuela Szalatnaye (1834-1910).

Když byl sbor donucen odevzdat budovu bývalé evangelické školy z roku 1866, zrušené roku 1913, kde byla od roku 1927 síň Komenského, vznikla v roce 1959 v přízemí fary nově Husova síň.